PREAMBLE

I följande bestämmelser anges de allmänna försäljningsvillkoren för de färg- och dekorationsprodukter som ARA-CREATIVE (Säljaren) erbjuder Kunden på sin webbplats på följande adress: www.ara-creative.com (webbplatsen), som är en e-handelsplats som erbjuder en tjänst för beställning av produkter på distans följt av produktberedning och produktleverans.
ARA-CREATIVE, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 10 000 euro registrerat i Versailles handels- och bolagsregister under nummer 905 104 154, med säte på 25 rue du Maréchal Foch, 78000 Versailles. Tfn: 06 50 20 92 58, momsregistreringsnummer inom gemenskapen:
FR10905104154.
E-post: contact@ara-creative.com
Webbplatsens värd: o2swich.
Webbplatsansvarig: ARA-CREATIVE.

1. SYFTE

De Allmänna Försäljningsvillkoren finns tillgängliga för Kunden på Säljarens Webbplats, där de kan läsas direkt genom att klicka på "Allmänna Försäljningsvillkor", och kan även skickas till Kunden på begäran via e-post eller post.
De allmänna försäljningsvillkoren är bindande för Kunden, som bekräftar att han/hon har läst dem genom att kryssa i rutan "Jag har läst de allmänna försäljningsvillkoren och accepterar dem utan förbehåll" vid beställningstillfället, innan han/hon kan välja betalningsmetod och göra beställningen.
De allmänna försäljningsvillkoren sparas och reproduceras i enlighet med bestämmelserna i den franska civillagen, och Kunden bekräftar att han/hon har rätt att spara dem.
Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra dem. I händelse av ändring är de allmänna försäljningsvillkoren de som gäller på dagen för beställningen.
En klausuls ogiltighet innebär inte att de allmänna försäljningsvillkoren är ogiltiga, såvida det inte är en klausul som har lett till att en av parterna har ingått försäljningsavtalet.
Om säljaren tillfälligt eller permanent inte tillämpar en eller flera klausuler i de allmänna försäljningsvillkoren innebär det inte att säljaren avstår från att tillämpa de andra klausulerna i de allmänna försäljningsvillkoren som fortsätter att ha verkan.

1. PRODUKTER

2.1 PRODUKTBLAD

Varje produkt som erbjuds på webbplatsen är föremål för ett informationsblad med en beskrivning som upprättats av säljaren och som är tillgängligt genom att klicka på beskrivningen eller fotografiet av den berörda produkten.
Detta informationsblad presenterar produktens väsentliga egenskaper i den mening som avses i artikel L.111-1 i den franska konsumentlagen.
Dessa uppgifter, som inte är uttömmande, är avsedda att ge Kunden så fullständig information som möjligt om produkternas väsentliga egenskaper.
Kunden informeras om att det kan finnas en skillnad i presentation mellan fotografierna och/eller illustrationerna på Webbplatsen och produkten vid leverans, till följd av en förändring av förpackningen, och att denna skillnad inte på något sätt påverkar produktens innehåll eller egenskaper.
Produkterbjudanden är giltiga så länge de är synliga på Webbplatsen, inom ramen för tillgängliga lager.
Varje produkt som erbjuds på Webbplatsen omfattas av ett informationsblad med en beskrivning som upprättats av Säljaren och som är tillgängligt genom att klicka på beskrivningen eller fotografiet av den berörda produkten.
Detta informationsblad presenterar produktens väsentliga egenskaper i den mening som avses i artikel L.111-1 i den franska konsumentlagen.
Dessa uppgifter, som inte är uttömmande, är avsedda att ge Kunden så fullständig information som möjligt om produkternas väsentliga egenskaper.
Kunden informeras om att det kan finnas en skillnad i presentation mellan fotografierna och/eller illustrationerna på Webbplatsen och produkten vid leverans, till följd av en förändring av förpackningen, och att denna skillnad inte på något sätt påverkar produktens innehåll och egenskaper.
Produkterbjudanden är giltiga så länge de är synliga på Webbplatsen, i mån av tillgång.

2.2. PRODUKTÖVERENSSTÄMMELSE

Produkterna överensstämmer med gällande bestämmelser om människors säkerhet och hälsa, rättvis handel, konsumentskydd och kraven i fransk lag som gällde vid den tidpunkt då de släpptes ut på marknaden.
Säljaren är bunden av garantin för dolda fel i det sålda föremålet, enligt de villkor som anges i artiklarna 1641 och följande i civillagen.
Konsumentens talan är föremål för en preskriptionstid på två (2) år från upptäckten av felet, i enlighet med artikel 1648 i civillagen.
Säljaren är skyldig att leverera en produkt i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuella fel i överensstämmelse som föreligger vid tidpunkten för leveransen i enlighet med artiklarna L.217-4 et seq. i den franska konsumentlagen.
Konsumentens talan är föremål för en preskriptionstid på två (2) år från leverans av produkten, i enlighet med artikel L.217-12 i den franska konsumentlagen.

3. BESTÄLLNING

3.1. LÄGGA, VALIDERA OCH BEKRÄFTA ORDERN

För att göra en beställning har kunderna flera alternativ:
Alternativ 1: De loggar in via sitt kundkonto och sedan på "E-shop". Kunden skapar ett kundkonto genom att klicka på "Mitt konto" och anger sedan sin e-postadress i avsnittet "Skapa ditt konto".
Alternativ 2: Kunden skapar ett kundkonto och loggar sedan in på "E-shopen",
Alternativ 3: Kunden fyller sin varukorg på "E-shopen" och loggar sedan in eller skapar ett konto.
I avsnittet "Dina personuppgifter" anger kunden sedan sin titel (herr eller fru), sitt efternamn och förnamn via en rullgardinsmeny och väljer ett lösenord.
Kunden kan välja om han eller hon vill kryssa i rutan "Prenumerera på nyhetsbrev" och sedan klicka på "Prenumerera".

Därefter skapas kundkontot.
Säljaren skickar ett välkomstmeddelande till den e-postadress som kunden angav vid registreringen.
Alternativ 2: Kunden loggar in på sitt kundkonto: han klickar på "Mitt konto" och anger sedan den e-postadress och det lösenord som han valde vid registreringen i avsnittet "Redan kund".
Alternativ 3: Kunden kan också gå till avsnittet "E-shop" utan att logga in på sitt konto eller registrera sig i förväg. I så fall måste kunden antingen logga in på sitt konto när beställningen är slutförd eller skapa ett konto på
. Oavsett vilket alternativ kunden väljer för att göra en beställning går kunden till avsnittet "E-shop" och klickar på den eller de produkter som han eller hon vill köpa.
Kunden får sedan tillgång till produktbeskrivningen och kan välja det antal produkter som han eller hon önskar genom att klicka på "+" eller "-" och sedan klicka på "Lägg i korgen".
Till höger på datorskärmen visas sedan ett fönster med rubriken "Din korg", där den eller de produkter som Kunden har valt, priset på dessa, beloppet för leveranskostnader och "Korgens totalbelopp" anges.
Kunden kan därefter välja att direkt i detta fönster klicka på "Slutför beställningen" (Alternativ 1) eller att fortsätta handla i "E-shop"-delen (Alternativ 2).
Alternativ 1: Kunden klickar på "Slutför beställningen" i det fönster som öppnats till höger på datorskärmen: om Kunden inte redan gjort det ska Kunden ange sina kontaktuppgifter (adress, postnummer, ort, fast eller mobilt telefonnummer) och välja en rubrik för denna adress. Kunden klickar därefter på "Spara".
Alternativ 2: Om Kunden fortsätter att handla i "E-shop"-delen kan Kunden när som helst komma åt sin varukorg genom att klicka på "Min varukorg". Ett fönster öppnas då till höger på datorskärmen med rubriken "Din korg", som visar den eller de produkter som Kunden har valt, deras pris, beloppet för leveranskostnader och "Total korg". Kunden kan därefter klicka på "
Slutför beställningen".
Oavsett om Kunden har valt alternativ 1 eller alternativ 2 öppnas, när Kunden klickar på "Spara" eller på "Slutför beställningen", en ny sida med en sammanställning av de produkter som Kunden har valt, deras pris, beloppet för leveranskostnader och det totala beloppet för beställningen.
På denna sida har Kunden möjlighet att ange en rabattkupong.
Kunden måste också välja leveransadress bland de adresser som tidigare angetts.
Kunden kan välja samma adress för leverans och fakturering eller ange en annan adress för leverans och fakturering.
Kunden kan välja leverans med Colissimo (mot avgift).
Kunden måste acceptera de allmänna försäljningsvillkoren genom att kryssa i rutan "Jag har läst de allmänna försäljningsvillkoren och accepterar dem utan förbehåll" för att kunna välja betalningssätt: "
Card, PayPal" (alternativ 1) eller "bankkort" (alternativ 2).

Alternativ 1: Om kunden väljer kort eller PayPal som betalningsmetod klickar kunden på "Betala med kort eller PayPal-konto".
Kunden måste ansluta till sitt PayPal-konto genom att ange sin e-postadress och sitt lösenord. Kunden klickar sedan på "Connect" för att få tillgång till betaltjänsten.
Om Kunden vill betala med kort klickar Kunden på "Pay without opening an account".
Kunden måste sedan ange sin korttyp, sitt kortnummer, utgångsdatum för sitt
-kort och det visuella kryptogrammet.
Kunden ska därefter välja att öppna ett PayPal-konto genom att kryssa i rutan "Ja, jag vill öppna ett PayPal-konto".
Kunden ska därefter ange ett lösenord, bekräfta det, ett födelsedatum och kryssa i rutan "Jag bekräftar att jag är myndig och har läst och accepterar PayPals användarvillkor och integritetspolicy". Kunden måste sedan klicka på "Bekräfta och fortsätt".
Kunden kan också välja att inte öppna ett PayPal-konto och måste i så fall kryssa i rutan "Nej tack" och kryssa i rutan "Visa, skriv ut eller spara de dokument som länkas nedan". Om du vill veta mer om PayPal, se vår Grundläggande information om betalningar och tjänsten. Du måste vara minst 18 år gammal för att använda PayPal".
Kunden klickar sedan på "Fortsätt" och genomför betalningen.
Alternativ 2: Om Kunden vill betala med bankkort med CMCIC klickar han/hon på "Betala med kort
med CMCIC".
Kunden måste då ange sitt bankkortsnummer, utgångsdatum och verifieringskod och klicka på "Validera" för att fortsätta betalningen.
Om Kunden inte fyller i alla obligatoriska fält kommer Kunden inte att kunna fortsätta med sin registrering och/eller beställning.
Varje beställning innebär att Kunden accepterar priserna och beskrivningen av de produkter som finns till försäljning.
Innan Kunden klickar på knappen "Bekräfta beställning" kan Kunden kontrollera uppgifterna om sin beställning och dess totalpris samt gå tillbaka till föregående sidor för att korrigera eventuella fel eller ändra sin beställning.
Bekräftelse av beställningen innebär godkännande av de allmänna försäljningsvillkoren och utgör avtalet.
Ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av beställningen och dess betalning ska skickas av säljaren till kunden när beställningen har validerats av säljaren.
Alla ändringar av beställningen av kunden efter validering av säljaren ska godkännas av säljaren.
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar av den beställda produkten som är kopplade till teknisk utveckling enligt villkoren i artikel R.132-2-1, V i den franska konsumentlagen.
Säljaren förbehåller sig rätten att annullera eller neka en beställning från en Kund med vilken det föreligger en tvist avseende betalning av en tidigare beställning.

Alla produkter är utbytbara i mån av lagertillgång.
Om den nya beställningen avser ett högre belopp måste kunden bifoga en check med betalning av mellanskillnaden till begäran om utbyte. Om utbytesbeloppet är lägre än det ursprungliga beloppet kommer kunden att få en återbetalning av mellanskillnaden direkt till sitt konto.

3.2. BEVIS PÅ TRANSAKTION

De uppgifter som lagras i Webbplatsens informationssystem har bevisvärde med avseende på gjorda beställningar.
Om det avtal som ingåtts mellan Säljaren och Kunden avser ett belopp som är lika med eller högre än 120 euro, ska Säljaren se till att orderblanketten och fakturorna sparas under en period av tio (10) år, i enlighet med artikel L.213-1 i den franska konsumentlagen.

4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1. PRISER

Försäljningspriset, i enlighet med artikel L.112-1 i den franska konsumentlagen, anges för varje produkt i euro, inklusive alla skatter, exklusive leveranskostnader som nämns innan beställningen valideras och faktureras i tillägg.
Det totala belopp som kunden ska betala anges på sidan för orderbekräftelse.
Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser, samtidigt som kunden garanteras tillämpning av det pris som gäller på beställningsdagen.
Priset tar hänsyn till fransk moms som gäller på beställningsdagen. Om momssatsen skulle ändras kommer dessa ändringar att återspeglas i priset på produkterna.
I händelse av en kampanj åtar sig säljaren att tillämpa kampanjpriset på alla beställningar som görs under kampanjperioden.
Försäljningserbjudanden online är giltiga, i avsaknad av någon indikation på en specifik varaktighet, så länge som produkterna visas på webbplatsen och inom ramen för tillgängliga lager.
Kundens godkännande av erbjudandet valideras, i enlighet med dubbelklicksprocessen, genom bekräftelse av beställningen.

4.2. BETALNING

Priset ska betalas i sin helhet när beställningen har bekräftats.
Varje belopp som betalas i förskott på priset ska löpa ränta enligt lagstadgad ränta vid utgången av en period på tre månader från betalningsdagen till leverans av produkten eller, om detta inte sker, återbetalning av det betalda beloppet i enlighet med artikel L.214-2 i den franska konsumentlagen.
Under alla omständigheter förbehåller sig Säljaren rätten att neka en beställning eller leverans i händelse av en befintlig tvist med Kunden, total eller partiell utebliven betalning av en beställning eller en nekad kreditkortsbetalning. Säljaren kan under inga omständigheter hållas ansvarig i detta avseende.
När beställningen har validerats dirigeras betalningsbegäran i realtid till den säkra fjärrbetalningshanteraren. Denna skickar en auktoriseringsbegäran till bankkortnätverket.

4. Lista

Fjärrbetalningshanteraren utfärdar ett elektroniskt certifikat. Alla beställningar som görs på webbplatsen och som levereras utanför Frankrike kan bli föremål för eventuella skatter och tullavgifter som tas ut när paketet når sin destination. Dessa tullavgifter och eventuella skatter som är förknippade med leveransen av en produkt är kundens ansvar.

4.3. BETALNINGSVILLKOR

Betalning kan ske på alla sätt utom med skuldebrev eller växlar. För att garantera säkerheten vid onlinebetalningar använder Säljaren den säkra betalningstjänsten via PayPal.
Betalning kan i synnerhet ske:
Med bankkort: de bankkort som ARA-CREATIVE accepterar är följande: Carte Bleue, Visa, Master Card.
Via PayPal under förutsättning att kunden har ett PayPal-konto.
Konfidentiella uppgifter (det 16-siffriga bankkortsnumret, utgångsdatumet och det visuella kryptogrammet) överförs direkt krypterat till de berörda betalningsplattformarna utan att passera genom ARA-CREATIVE-serverns fysiska media.

5. LEVERANS

Leveransen sker genom att produkterna skickas till den leveransadress som kunden har angett till säljaren.
Produkterna levereras i Frankrike men även i resten av världen.
Säljaren åtar sig att, i enlighet med den leveranstid som anges för varje produkt, leverera produkterna inom två (2) till fyra (4) arbetsdagar efter beställningen.
Produkterna skickas från måndag till fredag (alla beställningar som görs på fredagar efter kl. 15.00 behandlas på måndagar som inte är allmänna helgdagar).
Om Säljaren inte fullgör sin skyldighet att leverera produkten inom två (2) dagar till fyra (4) arbetsdagar, får Kunden häva avtalet genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller skriftligen på annat varaktigt medium om Säljaren, efter att ha uppmanat Säljaren att leverera inom en rimlig tilläggsperiod, inte har gjort det inom denna period.
Fraktkostnaderna betalas av kunden och beräknas enligt beställningens vikt och destination.
Alla produkter kontrolleras före leverans och skickas i perfekt skick.
Produkterna transporteras på säljarens risk.
Artikel L. 133-3 i den franska handelslagen föreskriver att mottagandet av de transporterade varorna gör att alla åtgärder mot transportören för skada eller partiell förlust upphör om mottagaren inte inom tre dagar, helgdagar inte inräknade, efter mottagandet har meddelat transportören, genom utomrättslig handling eller rekommenderat brev, om sin motiverade protest.
Kunden måste därför meddela transportören (eller brevbäraren) om eventuella spår av påverkan (hål, spår av krossning etc.) på paketet och om nödvändigt vägra paketet. När webbplatsen har informerats, den nekade produkten har mottagits och undersökts av webbplatsen, kommer en ny identisk produkt att returneras till kunden utan kostnad.
Säljaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella förlängningar av leveranstiderna på grund av transportören, särskilt i händelse av förlust av produkterna, dåligt väder eller strejker.
Total underlåtenhet att leverera kommer automatiskt att leda till uppsägning av avtalet.

6. ÅTERGÅNGAR

Kunden har en ångerrätt på fjorton dagar från mottagandet av produkten.
För att returnera en produkt, skicka ett e-postmeddelande till "contact@ara-creative.com" och ange ditt efternamn, förnamn, telefonnummer, ordernummer, anledningen till returen och bevis på den påstådda bristande överensstämmelsen med produkten. Vi kommer att skicka en returetikett till dig.
Kostnaden för att returnera produkten bärs av kunden.
Din produkt måste returneras inom 14 dagar efter köpet. Produkten måste vara intakt och i sin originalförpackning.
Säljaren åtar sig att ersätta kunden senast inom fjorton (14) dagar. Dessa tider kan variera beroende på leveransen av ditt paket och den tid det tar att ta emot/kontrollera produkternas skick på vårt lager.

7. GARANTIER

Alla produkter som levereras av säljaren omfattas av den lagstadgade garantin om överensstämmelse som föreskrivs i artiklarna L.217-4 och följande i den franska konsumentlagen och den lagstadgade garantin för dolda fel som anges i artiklarna 1641 till 1649 i den franska civillagen.
Enligt dessa garantier åtar sig säljaren att, efter kundens val, återbetala eller byta ut defekta produkter eller produkter som inte motsvarar kundens beställning.
I enlighet med artikel L. 217-15 i den franska konsumentlagen är säljaren ansvarig för bristande avtalsenlighet eller dolda fel i produkten.
Säljaren är skyldig att leverera en produkt som överensstämmer med avtalet och är ansvarig för bristande avtalsenlighet som föreligger vid tidpunkten för leveransen. Leverantören ansvarar också för bristande överensstämmelse som beror på förpackningen, monteringsanvisningarna eller installationen, om det senare var leverantörens ansvar enligt avtalet eller utfördes under dennes ansvar.
För att vara avtalsenlig skall produkten:
1° Vara lämplig för den användning som normalt förväntas av liknande varor och, i förekommande fall: motsvara den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren har presenterat för kunden i form av ett prov eller en modell; uppvisa de egenskaper som en kund med fog kan förvänta sig med hänsyn till de offentliga uttalanden som säljaren, tillverkaren eller dennes representant har gjort, särskilt i reklam eller märkning;

2° Eller ha de egenskaper som definieras genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna eller vara lämplig för någon speciell användning som kunden vill ha, som säljaren har uppmärksammats på och accepterat av den senare.
Varje talan till följd av bristande överensstämmelse ska preskriberas efter två år från leverans av produkten. Talan på grund av fel som inte kan utestängas måste väckas av köparen inom två år från det att felet upptäcktes.

8. INGÅENDE AV OCH BEVIS FÖR AVTALET

Försäljningsavtalet ingås när kunden skickar en bekräftelse på sin beställning.
Meddelanden, beställningsformulär och fakturor arkiveras på ett tillförlitligt och varaktigt medium så att de utgör en riktig och varaktig kopia i enlighet med artikel 1348 i den franska civillagen.
Dessa dokument kan uppvisas som bevis på avtalet.
I samtliga fall kommer uppgiften om bankkortsnummer online och den slutliga valideringen av beställningen att utgöra bevis på att beställningen är fullständig och utgöra betalning av de belopp som uppkommit genom beslagtagandet av de produkter som anges på beställningsformuläret.

9. INTELLEKTUELL EGENDOM

De element som återges på denna webbplats www.ara-creative.com skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt.
All reproduktion och all distribution av dessa element, utan föregående skriftligt tillstånd, utsätter gärningsmannen för rättsliga åtgärder.
Den användare som har en personlig webbplats och som för personligt bruk på sin webbplats vill placera en enkel länk som hänvisar direkt till webbplatsen för företaget ARA-CREATIVE, måste begära föregående tillstånd från företaget ARA-CREATIVE.
Alla hypertextlänkar till ARA-CREATIVEs webbplats som använder framing, deep-linking, in-line-länkning eller någon annan teknik för deep-linking är strängt förbjudna.
Under alla omständigheter måste alla länkar, även om de är underförstått godkända, dras tillbaka på begäran av ARA-CREATIVE.
Hypertextlänkar kan leda till andra webbplatser än www.ara-creative.com. ARA-CREATIVE frånsäger sig allt ansvar om innehållet på dessa webbplatser skulle strida mot gällande lagar och bestämmelser.

10. PERSONLIGA UPPGIFTER

Kunden informeras härmed om att, som en del av beställningsprocessen, personuppgifter om kunden samlas in av säljaren i egenskap av personuppgiftsansvarig, särskilt med hjälp av det onlineformulär som används för att göra beställningen.
Detta formulär anger om de fält som ska fyllas i är frivilliga eller obligatoriska.
Denna behandling är föremål för en deklaration till Commission Nationale Informatique et Libertés (franska dataskyddsmyndigheten) i enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978.

Dessa uppgifter används för att behandla ordern och är inte avsedda att vidarebefordras till tredje part.
Kunden har rätt att, av legitima skäl, invända mot att personuppgifter som rör honom behandlas. De har rätt att kostnadsfritt invända mot att sådana uppgifter används av säljaren för kommersiella prospekteringsändamål.
Kunden informeras om att en kopia av personuppgifterna kan levereras till honom på begäran och att han, om han styrker sin identitet, också har rätt att kräva att säljaren rättar, kompletterar, uppdaterar, blockerar eller raderar alla personuppgifter om honom som är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga, inaktuella eller vars insamling, användning, kommunikation eller lagring är förbjuden.
För att utöva denna rätt ska kunden skicka ett brev till säljaren på adressen 25, rue Maréchal Foch - 78000 Versailles.
När kunden så begär ska säljaren utan kostnad för kunden bevisa att denne har utfört de åtgärder som krävs. Kunden informeras härmed om att säljaren i händelse av tvist ska bära bevisbördan, utom i de fall det är fastställt att de omtvistade uppgifterna har lämnats av kunden eller med kundens samtycke. Kunden informeras också om att Kunden, när han erhåller en ändring av inspelningen, har rätt att få ersättning för de kostnader som motsvarar kostnaden för den ovannämnda kopian.
Kunden informeras om att Säljaren kan implantera en cookie i hans dator för att underlätta navigering och registrera information för Kundens framtida besök på Webbplatsen. Kunden har möjlighet att motsätta sig lagring av cookies på sin dator (se fliken "Cookies").

11. BEHÅLLANDE AV ÄGANDERÄTT

MED TILLÄMPNING AV LAG NR 80.335 AV DEN 12 MAJ 1980 ÖVERGÅR ÄGANDERÄTTEN TILL PRODUKTERNA INTE TILL KUNDEN FÖRRÄN SÄLJAREN HAR MOTTAGIT FULL BETALNING AV PRISET.

12. KONSUMENTOMBUDSMAN

Kunden har rätt att anlita medlingstjänsten för konsumenttvister i samband med ett köp som gjorts på webbplatsen www.ara-creative.com.
Kunden har rätt att kostnadsfritt anlita en konsumentmedlare för att lösa tvisten mellan kunden och säljaren i godo.
Säljaren garanterar därför kunden effektiv tillgång till ett konsumentmedlingssystem.
Säljaren kan inrätta sitt eget konsumentmedlingssystem eller föreslå kunden att använda någon annan konsumentmedlare.
I enlighet med de regler som gäller för medling måste alla konsumenttvister i förväg lämnas in skriftligen till företaget ARA-CREATIVE på följande adress: 25, rue du Maréchal Foch
78000 Versailles, före varje begäran om medling.
Kravfilen måste innehålla:
Kärandens efternamn, förnamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Namn, adress och telefonnummer till det berörda försäljningsstället
Förklaring av kravet
Inköpsbevis (faktura, kassakvitto), med uppgift om åtminstone pris, butikens namn (företagsnamn) och inköpsdatum
Bevis på att de obligatoriska föregående klagomålsförfarandena har genomförts (kundklagomålsavdelning, kundtjänst, beroende på varumärke)
Andra dokument som krävs för att förstå begäran (utdrag ur avtal, garantiklausuler etc.)
Alternativt kan kunden fylla i klagomålsformuläret direkt på Internet på följande adress http://www.mcca-mediation.fr/your-complaint.
Kunden har ett år på sig från dagen för sitt skriftliga klagomål till säljaren att lämna in sin begäran till medlaren.

13. TILLÄMPLIG LAG - SPRÅK

Detta avtal och de allmänna försäljningsvillkor som gäller för det regleras av fransk lag.
Språket i dessa allmänna försäljningsvillkor är franska.
Tillämpningen av lagen i säljarens land kan ändå åsidosättas till förmån för lagen i kundens land, varvid tillämpningen av lagen i yrkesutövarens land inte får innebära att en konsument som är bosatt i en annan medlemsstat berövas det skydd som han har enligt tvingande bestämmelser i sitt lands lag.

14. LÖSNING AV TVISTER - TERRITORIELL BEHÖRIGHET

FÖR ALLA TVISTER SOM RÖR BESTÄLLNINGSFORMULÄRET OCH DESSA ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, OM KONSUMENTEN ÄR EN SVARANDE, SKA DEN BEHÖRIGA DOMSTOLEN VARA DEN PÅ SVARANDENS BOSTADSORT ELLER DEN PÅ DEN PLATS DÄR PRODUKTEN FAKTISKT LEVERERAS.

BILAGA 1: Ångerblankett
Vänligen fyll i och skicka tillbaka denna blankett endast om du vill ångra din beställning som gjorts på www.ara-creative.com.

Till företaget ARA-CREATIVE - 25, rue du Maréchal Foch 78000 Versailles

I ....................................................................... (Konsumentens efternamn och förnamn) meddelar härmed via
att jag frånträder avtalet om försäljning av nedanstående produkt:
Beställd på ............................................
Mottagen på ..........................................................................
Beställningsnummer: ................................................................................
Konsumentens/konsumenternas adress: ..........................................................................

Datum: ..........................................................................
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om denna blankett skickas på
papper) :
 

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING

Dessa allmänna villkor för användning (GTCU) reglerar åtkomst till och användning av webbplatsen som finns tillgänglig på följande adress: www.ara-creative.com (nedan kallad "webbplatsen") och är avsedda att definiera villkoren för användning av webbplatsen.
Åtkomst till och användning av webbplatsen är föremål för godkännande av och efterlevnad av dessa allmänna villkor för användning av användaren/internetsurfaren.
Genom att surfa på webbplatsen bekräftar användaren/internetanvändaren att han/hon har läst dessa allmänna användarvillkor samt policyn för behandling av personuppgifter, som finns tillgänglig i artikel 3 - Skydd av personuppgifter nedan, och att han/hon förbehållslöst accepterar villkoren i dessa.
De allmänna användarvillkoren kan när som helst ändras av ARA-CREATIVE, som kommer att publicera en ny version av de allmänna användarvillkoren på webbplatsen.

1. UPPHOVSRÄTT

 1. Denna webbplats, som kan nås på följande adress: www.ara-creative.com, är ARA-CREATIVEs och
  :s fulla egendom.
 2. Denna webbplats utgör ett sinnesverk i den mening som avses i bestämmelserna i artiklarna L.111-1 och
  i den franska lagen om immateriell äganderätt och som sådan åtnjuter ARA-CREATIVE i egenskap av
  upphovsman till denna ursprungliga skapelse skydd och rättigheter som är förbehållna enligt lag.

 3. All delvis eller total reproduktion eller representation av hela eller delar av denna webbplats och alla eller
  delar av produkterna (färgsättning, brevpapper etc.) på vilket medium som helst är förbjuden, utom med uttryckligt, skriftligt och föregående tillstånd från ARA-CREATIVE i egenskap av upphovsman och
  innehavare av alla immateriella rättigheter.
 4. Underlåtenhet att följa detta förbud utgör ett intrång i upphovsrätten som kan ge upphov till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar
  för den som gör intrång, mot vilken ARA-CREATIVE förbehåller sig rätten
  att kräva ersättning för hela sin förlust.

2. VARUMÄRKEN, HANDELSNAMN, FÖRETAGSNAMN OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 1. ARA-CREATIVE, som driver denna webbplats, som är tillgänglig på följande adress: www.ara-creative.com, äger rättigheterna till varumärken, företagsnamn, kommersiella namn, skyltar och andra immateriella och/eller industriella rättigheter, vars existens och giltighet uttryckligen erkänns av alla användare/internetsurfare på denna webbplats.
 2. Omnämnandet av andra varumärken, företagsnamn, kommersiella namn eller kännetecken, oavsett om de är registrerade eller inte, som kan vara knutna till vissa termer eller kännetecken som används på denna webbplats, utgör inte någon som helst licens eller tillstånd att reproducera och/eller använda dem utan uttryckligt, skriftligt och i förväg givet tillstånd från deras ägare och/eller ARA-CREATIVE.
 3. Avsaknaden av omnämnande av skydd och/eller äganderätt innebär inte på något sätt att de varumärken, företagsnamn, kommersiella namn, kännetecken, termer eller tecken som förekommer på denna webbplats inte är skyddade.
 4. Det är uttryckligen erkänt och accepterat av alla användare/interna på denna webbplats att varje produkt, tjänst eller teknik som beskrivs i de dokument som är tillgängliga och/eller på denna webbplats kan vara föremål för andra immateriella rättigheter till förmån för ARA-CREATIVE eller en tredje part. Ingen rätt att använda sådana immateriella rättigheter beviljas användare/interna användare.

3. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

 1. ARA-CREATIVE fäster stor vikt vid att respektera integriteten och strikt konfidentiella uppgifter för användarna av dess webbplats. Följaktligen samlar ARA-CREATIVE in och behandlar personuppgifter i enlighet med den franska lagen om dataskydd
  n°78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lagen av den 4 augusti 2004, och i enlighet med förordning n°2016-679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
 2. Detaljer om insamling, behandling, lagring och delning av privata uppgifter om
  webbplatsanvändare anges i policyn för behandling av personuppgifter.
 3. Användaren/webbsurfaren informeras om att ARA-CREATIVE kan installera en cookie på hans/hennes
  dator för att underlätta surfning och registrera information för framtida besök på webbplatsen av
  . Användaren/webbsurfaren har möjlighet att motsätta sig
  registrering av cookies på hans/hennes dator (se fliken "Cookies").

4. ALLMÄN INFORMATION - HYPERTEXTLÄNKAR

 1. ARA-CREATIVE har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att informationen på webbplatsen www.ara-creative.com är tillförlitlig.
 2. Användningen av hypertextlänkar kan leda användaren/internetanvändaren av ARA-CREATIVEs webbplats till andra servrar för att få den information som söks på
  , servrar som ARA-CREATIVE inte har någon kontroll över och inte har för avsikt
  att ta någon risk i samband med deras innehåll.

 3. Skapandet av en hypertextlänk, av vilket slag det än må vara, till hela eller delar av denna webbplats
  kräver uttryckligt, skriftligt och föregående tillstånd från ARA-CREATIVE, som inte i något fall kan hållas ansvarigt för innehållet på tredje parts webbplatser, inte ens i händelse av tillstånd.
 4. Varje användare som har en personlig webbplats och som för
  personligt bruk på sin webbplats vill placera en enkel länk som direkt hänvisar till ARA-CREATIVE:s webbplats, måste
  begära förhandstillstånd från ARA-CREATIVE.
 5. Alla hypertextlänkar till ARA-CREATIVEs webbplats som använder
  framing, deep-linking, in-line linking eller någon annan teknik för deep-linking är
  formellt förbjudna.
 6. Under alla omständigheter måste varje länk, även om den är underförstått godkänd, dras tillbaka på enkel begäran från
  ARA-CREATIVE.

5. ANSVAR

5.1 INTERNETANVÄNDARENS ANSVAR

 1. All maskinvara och programvara som krävs för att få tillgång till och använda webbplatsen är användarens/internetsurfarens eget ansvar, och denne är därför ensam ansvarig för att hans/hennes utrustning och internetanslutning fungerar korrekt.

5.2 ARA-CREATIVES ANSVAR

 1. ARA-CREATIVE gör sitt yttersta för att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig vid alla tidpunkter.
 2. ARA-CREATIVE kan inte garantera ständig tillgänglighet till denna webbplats eller till all eller delar av den information som finns på den. ARA-CREATIVE kan i synnerhet inte hållas ansvarigt för permanent eller tillfällig stängning av denna webbplats, särskilt i samband med uppdatering eller underhåll.
 3. ARA-CREATIVE kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller brister i den information som publiceras på webbplatsen www.ara-creative.com eller för användarnas/internetsurfarnas användning av denna information.
 4. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Denna information kan komma att ändras från tid till annan och ändringarna kommer att införlivas i de nya utgåvorna. ARA-CREATIVE kan när som helst, utan föregående meddelande, göra förbättringar eller ändringar i de produkter, tjänster och tekniker som beskrivs på denna webbplats.
 5. Uppgifterna på denna webbplats kan innehålla hänvisningar till produkter, tjänster eller tekniker från tredje parts företag. Förekomsten av dessa referenser innebär inte att ARA-CREATIVE har för avsikt att erbjuda sådana produkter eller tjänster. Företaget ARA-CREATIVE kan inte hållas direkt eller indirekt ansvarigt, garantera och/eller gå i god för fullgörandet av skyldigheter eller åtaganden hos externa tjänsteleverantörer som kan nämnas i samband med denna webbplats på rent informativ och/eller vägledande basis, med vilka det behåller strikt juridiskt och ekonomiskt oberoende.

6. TILLÄMPLIG LAG - SPRÅK

 1. Dessa användarvillkor regleras av fransk lag.
 2. Språket i dessa allmänna användarvillkor är franska.

  Rättsligt meddelande
  ARA-CREATIVEs webbplats, som kan nås på följande adress: www.ara-creative.com, är ARA-CREATIVEs exklusiva egendom och drivs av det företag vars identifieringsuppgifter är följande:

ARA-CREATIVE, ett förenklat aktiebolag med ett aktiekapital på 10 000,00 euro, med säte på 25 rue du mal foch, 78000 VERSAILLES, registrerat i Versailles handels- och bolagsregister under nummer 905 104 154. Telefon: 06 50 20 92 58, contact@ara- creative.com

"Publiceringsansvarig" för denna webbplats är fru Dione i egenskap av chef.
För all information om denna webbplats, vänligen kontakta relevant avdelning på följande adress: 25 rue Maréchal Foch - 78000 Versailles.
Webbplatsens formgivare: Bincom Concept