ARA-CREATIVE är mån om att skydda personuppgifterna för användarna av webbplatsen www.ara-creative.com ("Webbplatsen") och åtar sig att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för dina personuppgifter i enlighet med den europeiska förordningen nr 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Denna policy för behandling av personuppgifter, som utgör en integrerad del av de allmänna villkoren för användning av webbplatsen, informerar dig om hur vi samlar in, använder, delar, lagrar och skyddar dina personuppgifter.


ARA-CREATIVE förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy för skydd av personuppgifter genom att publicera den ändrade versionen och dess ikraftträdandedatum på webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att regelbundet läsa den aktuella versionen.

1. Den personuppgiftsansvariges identitet

Det företag som ansvarar för behandlingen av de uppgifter som samlas in från webbplatsen www.ara-creative.com är ARA-CREATIVE, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 10 000 euro, registrerat i Versailles handels- och företagsregister under nummer 905 104 154, med säte på 25 rue du Maréchal Foch, 78000 Versailles.

2. De insamlade uppgifterna

ARA-CREATIVE samlar in och behandlar information som användaren själv anger och/eller som samlas in automatiskt, i samband med att användaren surfar, ansluter och hanterar inköp på Webbplatsen, och i synnerhet följande uppgifter:

 • Uppgifter som rör öppnandet av ett kundkonto eller anslutningen till kundkontot: titel, efternamn, förnamn, födelsedatum, e-postadress, anslutningsuppgifter.
 • uppgifter om orderhantering: inköpsdatum, ordernummer, ordervärde, uppgifter om inköpta produkter etc;
 • Uppgifter som rör betalning av beställningar: betalningsmetoder (kreditkort, Paypal etc.) och kreditkortsinformation (utgångsdatum, kortnummer etc.);
 • uppgifter som rör kontakter med kundtjänst: frågor, klagomål, returer etc;
 • uppgifter som rör marknadsföringsaktiviteter: tävlingar och nyhetsbrev.
 • uppgifter om internetsurfning: uppgifter om användarens dator och internetleverantör, referens-URL, IP-adress, statistik över sidvisningar, webbhistorik. Mer information om användningen av cookies och liknande teknik finns på sidan "Användarvillkor" på webbplatsen.

Om uppgifterna är obligatoriska eller frivilliga anges vid insamlingstillfället. Om användaren av webbplatsen beslutar att inte lämna de uppgifter som krävs för de ändamål som beskrivs nedan, är det möjligt att han eller hon inte kommer att kunna köpa från webbplatsens onlinebutik och det är verkligen osannolikt att användaren kommer att dra nytta av en optimal kundupplevelse.

3. De ändamål för vilka personuppgifter samlas in

Företaget ARA-CREATIVE samlar in personuppgifter om användaren endast för att utföra de tjänster som erbjuds på webbplatsen www.ara-creative.com, och i synnerhet för att fullgöra det försäljningsavtal som ingåtts mellan företaget ARA-CREATIVE och användaren.

I detta sammanhang samlar ARA-CREATIVE in och registrerar personuppgifter
för att kunna utföra följande behandlingar, som sammanfattas nedan:

 • hantera och spåra beställningar: behandla betalningar, informera kunder om status för deras beställning via e-post eller sms, skicka varor till kunder, hantera returer;
 • kundkontohantering: rätt till tillgång, klagomål, nöjdhetsundersökning;
 • Förebyggande och upptäckt av bedrägerier och uteblivna betalningar;
 • Förebyggande och upptäckt av säkerhetsöverträdelser och skadlig programvara samt hantering av säkerhetsincidenter;
 • förbättra webbplatsen, mäta webbplatsens målgrupp och e-postkampanjernas resultat, anpassa tjänsterna efter användarens åtgärder på webbplatsen och dennes preferenser, genom att även visa annonser efter användarens webbhistorik;
 • marknadsföringsaktiviteter, dörrknackning;
 • geolokalisering gör det möjligt för webbplatsen att erbjuda tjänster som är anpassade till användarens plats och att konfigurera standardalternativ för användaren, t.ex. språk och valuta.

4. Period för bevarande av uppgifter

De personuppgifter som samlas in på webbplatsen sparas under den tid som den kommersiella relationen varar eller i enlighet med dess syfte, plus lagstadgade lagringstider, särskilt för skatte- och bokföringsändamål.

5. Delning av data

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen www.ara-creative.com publiceras utan användarens vetskap, byts ut, överförs eller säljs på något medium till tredje part. För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster delar vi dock dina uppgifter med vissa tjänsteleverantörer:

 • Leverantörer av transport- och logistiktjänster: lager, orderplockare och leveransföretag,
 • Leverantörer av betaltjänster,
 • Professionella tjänsteleverantörer såsom marknadsföringsbyråer, reklampartners och webbplatsens värd, Dina personuppgifter kan komma att kommuniceras med tillämpning av en lag, en förordning, ett beslut av en tillsynsmyndighet eller rättslig myndighet eller ett statligt organ (bedrägeribekämpningsorgan), för att bevara ARA-CREATIVEs rättigheter och intressen.

6. Skydd av personuppgifter

I egenskap av personuppgiftsansvarig vidtar ARA-CREATIVE lämpliga tekniska, organisatoriska och mjukvarumässiga åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till risken för ändring, förstörelse och obehörig åtkomst till personuppgifter.

7. Överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen

ARA-CREATIVE kan överföra uppgifter för de ändamål som anges ovan till företag som är belägna i länder utanför Europeiska unionen. ARA-CREATIVE genomför alla nödvändiga förfaranden för att erhålla de garantier
som krävs för att garantera säkerheten för dessa överföringar.

8. Rättigheterna för den person som berörs av behandlingen av personuppgifter och hur man utövar dem

I enlighet med den europeiska förordningen nr 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter har du rätt att få tillgång till, rätta, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter och rätt till dataportabilitet.
Om du vill utöva denna rätt kan du skriva till följande adress:
ARA-CREATIVE
25 rue du Maréchal Foch,
78000 Versailles


Eller via e-post till följande adress:
contact@ara-creative.com
Ange ditt efternamn, förnamn, adress och e-postadress.
Din begäran måste vara undertecknad och åtföljas av en kopia av en identitetshandling.


I begäran ska anges den adress till vilken vårt svar ska skickas.
ARA-CREATIVE kommer att skicka sitt svar så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad från mottagandet av begäran (i enlighet med artikel 12.3 i RGPD).


Vid behov kan denna period förlängas med två månader, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar. ARA-CREATIVE kommer att informera dig om denna förlängning och skälen till uppskjutandet inom en månad efter mottagandet av begäran (i enlighet med artikel 12.3 i RGPD).


Användare har också rätt att lämna in ett klagomål till CNIL, den franska dataskyddsmyndigheten.